Smallbizz Websites
Image default
Business / Food and Related Products

Het beroep van de horecamakelaar

Het beroep horecamakelaar.

Een horecamakelaar heeft meerdere taken te vervullen bij zijn dagelijkse werkzaamheden. Hij moet het contact tot stand brengen tussen koper en verkoper om uiteindelijk een transactie tot overname van het horecabedrijf van verkopende partij te bewerkstelligen.

Bemiddelingsovereenkomst.

De eerste stap is het in de verkoop brengen van horecabedrijf ter overname. Verkoper en makelaar stellen daartoe een bemiddelingsovereenkomst op waarin diverse afspraken woren gemaakt over de verkoop. Te denken valt aan de verkoopprijs en de courtage van de makelaar. Een horecataxatie is onderdeel van deze eerste stap.

Publiceren horecabedrijf.

Vervolgens gaat de horecamakelaar aan de slag door het hotel, restaurant of eetcafe in de publiciteit te brengen. Hij zal het normaal gesproken plaatsen op diverse site’s, maar zal ook binnen zijn netwerk proberen een overname-kandidaat te vinden.

Bezichtiging en onderhandelen.

Is er een kandidaat-koper gevonden die is geinteresseerd geraakt na een bezichtiging, dan gaan partijen (verkoper, kandidaat-koper en makelaar) rond de tafel om te onderhandelen over de prijs en andere voorwaarden. Ook zal de horecamakelaar en verkopende partij de verhuurder en andere belanghebbenden informeren en zo nodig verdere afspraken maken.

Koopovereenkomst en levering.

Zijn aan alle voorwaarden van alle partijen voldaan, dan volgt het opstellen van de koopovereenkomst. Belangrijk is dat de makelaar alle aspecten van de verkoop in de overeenkomst opneemt. De ervaring van de makelaar in de horeca is hierbij van groot belang. Op leveringsdatum zal het horecabedrijf na betaling worden overgedragen van verkoper op koper. Daarnaast zal de nieuwe eigenaar de benodigde vergunningen reeds in bezit moeten hebben gekregen, al dan niet in samenwerking met de horecamakelaar.

Slotwoord.

Al deze taken zal hij naar behoren moeten uitvoeren. Vaak laat hij zich ter zijde staan door diverse adviseurs, zoals de accountants van beide partijen. Uit bovenstaande blijkt dat de horecamakelaar een behoorlijk brede kennis van zaken moeten hebben. De overname van een horecabedrijf is derhalve het werk van een specialist.

http://www.horecamakelaar.eu